Stały program...


Stały program...

—————

Dzieci uczą się grać w szachy.

Szachy zawierają wiele elementów wychowawczych. Uczą odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje. Dziecko grające w szachy staje się bardziej cierpliwe, wytrwałe i w pełni panuje nad sobą. Szachy rozwijają i wszechstronnie kształtują również zdolności matematyczne i logiczne myślenie. Warto grać...

—————

Kolorowe Ogrody Zofii Tomeczek - Wycinanki.

Kolorowe Ogrody Zofii Tomeczek - Wycinanki.
Nożyczki w ruch! Księgarnia Elf zaprasza do nauki i do przemiłych spotkań z artystką.   Zofia Tomeczek urodziła się w Żarach. Pochodzi z rodziny o kresowych korzeniach. Po mamie odziedziczyła umiejętności artystyczne, które wykorzystała pracując przez lata jako nauczycielka techniki i...

—————