KLUB CZYTAJĄCYCH RODZIN w ELFIE Zapraszamy chętnych !!!!

2011-05-05 12:19

REGULAMIN KLUBU CZYTAJĄCYCH RODZIN

1. Klub Czytających Rodzin skupia Rodziny, które codziennie czytają dzieciom i biorą  lub chcą brać udział w kampanii społecznej ”Cała Polska czyta dzieciom” (CPCD).

2. Głównym celem Klubu jest stworzenie platformy do kontaktów i spotkań Rodzin członkowskich, podczas których będą mogły wymieniać się doświadczeniami głośnego czytania w rodzinie oraz książkami, wzajemnie się inspirować i informować o ciekawych lekturach, organizować wspólne „poczytanki” dla dzieci, dyskusje na temat książek i/lub inne imprezy Klubu.

3. Członkowie Klubu (Rodziny) rejestrują się na stronie Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” www.RodzinneCzytanie.pl

4. Rodziny członkowskie utrzymują więź z Fundacją, korzystają ze strony internetowej www.RodzinneCzytanie.pl  i wzbogacają ją swymi materiałami merytorycznymi, doświadczeniami, pomysłami oraz dokumentacją fotograficzną. Członkowie KCR mogą też uczestniczyć w Forum na www.RodzinneCzytanie.pl

5.   Członkowie Klubu wspierają kampanię CPCD poprzez:
- propagowanie idei czytania dzieciom wśród znajomych i w środowisku lokalnym
- współpracę z lokalnymi liderami lub koordynatorami kampanii
- pozyskiwanie szkół, przedszkoli i innych placówek dla kampanii czytania
- pozyskiwanie wolontariuszy lub osobistą pracę w charakterze wolontariuszy – 
  w szpitalach, hospicjach, domach dziecka, domach poprawczych 
- pozyskiwanie nowych rodzin do Klubu.  

6. Klub ma charakter apolityczny i nie może służyć korzyściom materialnym ani promocji jego członków. Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu Etycznego Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” (na stronie www.cpcd.pl)

7. Rodziny uczestniczące w KCR mogą tworzyć Lokalne Kluby Czytających Rodzin. Lokalny Klub powinien zrzeszać minimum 3 rodziny. Lokalny Klub Czytających Rodzin może przyjąć własną nazwę.

8. Członkowie Lokalnego Klubu wybierają Przewodniczącego, który zgłasza Lokalny Klub do Fundacji za pośrednictwem Koordynatora Programu „RodzinneCzytanie.pl”, organizuje pracę swego Klubu, utrzymuje kontakt  z Fundacją. Przewodniczący działa na podstawie własnego regulaminu Lokalnego Klubu, który przesyła do wiadomości Fundacji.

9. Spotkania Klubu odbywają się co najmniej 1 raz w miesiącu, miejsce i czas ustalają Członkowie. Spotkania mają charakter bezalkoholowy i beznikotynowy.

10. Fundacja wspiera działania Klubu poprzez:
 - dostarczanie informacji nt. kampanii czytania i innych działań Fundacji
-  przekazywanie materiałów edukacyjnych i promocyjnych
-  szkolenia
-  pomoc w organizowaniu dorocznych Zlotów Klubów Czytających Rodzin
-  prowadzenie Forum
-  służenie radą, pomocą, kontaktami.

 
    Logo programu
 

 

 

Bohdan Butenko, architekt książki - film

    Czytamy baśnie ?
 
Czytając dziecku tradycyjne baśnie ( np. Jaś i Małgosia, Tomcio Paluch, Kopciuszek)         

—————

Powrót